Qoʻqon davlat pedagogika instituti huzuridagi PhD.03/04.06.2021.Fil.132.01 raqamli Ilmiy kengash  asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda 2022-yil 10-may kuni quyidagi pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun talabgorning dissertatsiya muhokamasi boʻlib oʻtadi.

1.  Qoʻqon DPI Fakultetlararo chet tili kafedra tadqiqotchisi Paziljanova Zulfiya Sabirjanovnaning 13.00.02    Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi boʻyicha “Zamonaviy nemis tili darsliklari vositasida talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi” mavzusida (soat 10:00).

2.  Qoʻqon DPI Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi   tadqiqotchisi Nazarova Gulbahor Azimjon qizining         10.00.11    Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi boʻyicha “Ingliz tilidan oʻzbek tiliga kirib kelgan soʻzlarning lingvomadaniy jihatlari ( XX  asr oxiri-XXI asr boshlari misolida)” mavzusida (soat 13:00).

 

SOURCE✍️QDPI matbuot xizmati