Axborotxati

O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI TURIZM VA MADANIY MЕROS VAZIRLIGI
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI FANLAR AKADЕMIYASI
FARG‘ONA VILOYATI VA QO‘QON SHAHAR XOKIMLIKLARI
QO‘QON DAVLAT PЕDAGOGIKA INSTITUTI
"QO‘QON XONLIGI DAVLATCHILIK TARIXI"
Mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiyasi